Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen

U heeft werknemers in dienst. U heeft een pakket arbeidsvoorwaarden. Als u niet voldoende buffer heeft, dan is het verstandig dat u zich verzekert.

Voor mij is het belangrijk dat…

Welke risico’s lopen u en uw werknemers? Denkt u eens aan de volgende onderwerpen: verzuim, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ongevallen. Hoeveel risico kunt u zelf dragen? Heeft u een verzuimverzekering? Een WIA verzekering? Een ANW hiaat verzekering? Wat wilt u verzekeren en op welke manier? Hoe kunt u sturen met de premie?

Wilmink & Muijs

spreekt de risico’s en de oplossingen met u door.