Pensioen Werknemers

Pensioen Werknemers

De arbeidsvoorwaarde die het meeste geld kost is het pensioen van uw werknemers. Als bedrijf vervult u eigenlijk een spilfunctie. Die wordt lang niet altijd benut. Als werkgever bepaalt u waar het pensioen wordt afgesloten en hoeveel u betaalt. Uw keuze bepaalt het pensioeninkomen van uw werknemer.

Voor mij is het belangrijk dat…

Voldoet uw pensioenregeling nog aan de huidige wetgeving? Weten uw medewerkers wat er gewijzigd is? Weet u wat de gevolgen zijn? Wat kost uw pensioenvoorziening? Hoe kan uw bedrijf daarin sturen? Wat zijn de alternatieven? Hoe verloopt de administratieve afhandeling van het pensioen? Wat wilt u liever zelf doen, wat besteedt u liever uit. Hoe betrekt u uw werknemers meer bij hun pensioen?

Wilmink & Muijs

laat u zien wat mogelijk is.