Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Als een bedrijf in gesprek is met de ondernemersraad, dan spreekt het met de werknemers. De werknemers zorgen ervoor dat het  bedrijf omzet draait en winst maakt. Eigenlijk is het een win-win situatie. Een ondernemingsraad moet instemming verlenen aan bepaalde wijzigingen, b.v. op pensioengebied. Dat kan alleen als ze de materie begrijpen. Zo kan bedrijf met de ondernemingsraad een opbouwend gesprek voeren.

Voor mij is het belangrijk dat…

Wat zijn de kenmerken van uw huidige pensioenovereenkomst? Hoe ziet het nieuwe voorstel er uit? Welke gevolgen heeft dat voor de uiteindelijke pensioenuitkering? Wat verandert er in de bijdrage van de werkgever en in de bijdrage van de werknemer? Wordt dit verschil gecompenseerd? Waar zou je kunnen sturen? Hoe denkt uw werkgever daarover? Hoe kun je je argumenten goed onderbouwen?

Wilmink & Muijs

kijkt kritisch met u mee, biedt inzicht en reikt u alternatieven aan.