Conflict

Conflict

Samenwerken is nodig, maar niet altijd eenvoudig. Waar mensen werken ontstaan conflicten. Het is belangrijk om deze zo spoedig mogelijk bespreekbaar te maken. Dat voorkomt escalatie. Dat is niet alleen vervelend op menselijk vlak, maar het werkt ook contra productief. Het werkt positief als u het probleem bespreekt en kijkt of er mogelijkheden zijn om de situatie werkbaar te maken.

Voor mij is het belangrijk dat…

Wat zijn uw mogelijkheden als u een conflict heeft met een werknemer? Hoe kunt u voorkomen dat het escaleert? Kan uw werknemer wel arbeidsongeschikt worden als gevolg van een arbeidsconflict? En heeft deze dan recht op loon? Als werkgever moet u zich inspannen. Kunt u dat aantonen. Als u dat niet kunt, weet u dan dat u verplicht bent om loon door te betalen? Helpt het als u een bemiddelaar inschakelt? Welke financiële mogelijkheden zijn er en wat is voordelig?

Wilmink & Muijs

kan hierbij uw mediator zijn.