Rechtsvorm

Rechtsvorm

De keuze voor de rechtsvorm is bepalend voor een groot aantal onderwerpen: belastingen, aansprakelijkheid, schulden, bescherming van mede-eigenaren, de keuze voor een huwelijksgoederenregime, enzovoorts.

Voor mij is het belangrijk dat…

Met wie werkt u samen? Wat is de juridische status van uw onderneming? Hoe heeft u uw aansprakelijkheid geregeld? Hoe draait uw onderneming? Wat zijn de fiscale gevolgen? Welke mogelijkheden biedt uw onderneming om pensioen op te bouwen? Kunt u gebruik maken van de werknemersverzekeringen? Sociale wetgeving? Hoe waarborgt u de continuïteit van uw onderneming?

Wilmink & Muijs

neemt de mogelijkheden met u door.

Met hoeveel mensen bent u eigenaar van uw onderneming? Wat heeft u afgesproken in uw VOF overeenkomst? Wat staat er in de statuten van uw B.V.? Op welke manier wordt u daardoor beschermd? Of juist niet? Wat is de afspraak bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, verkoop. Zijn er mogelijkheden om te sturen? Wat betekent dit allemaal als uw onderneming niet goed draait, of juist heel goed en met veel reserves?

Wilmink & Muijs adviseert:

houd uw afspraken eenvoudig en duidelijk.