Inkomensvoorzieningen

Inkomensvoorzieningen

Als zelfstandig ondernemer moet u er rekening mee houden dat u geen gebruik kunt maken van de werknemersverzekeringen. U bent wel sociaal verzekerd en kunt ook een beroep doen op de sociale voorzieningen.

Voor mij is het belangrijk dat…

Wat verandert er als u niet langer werknemer bent. Hoe zag uw dienstverband er uit? Welke arbeidsvoorwaarden had u? Wat betekent dat voor de situatie waarin u ziek wordt, arbeidsongeschikt raakt of  werkloos wordt? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? En bij overlijden? Welke oplossingen zijn er mogelijk.

Wilmink & Muijs

adviseert en regelt.

U kunt ziek worden of arbeidsongeschikt raken, of u wilt bijvoorbeeld met pensioen gaan. U kunt vroeg tijdig overlijden. Wat heeft u nodig in uw situatie? Hoe hoog zijn uw lasten? Wat zijn uw wensen? Waar ligt uw risico? Welke afspraken staan er in de statuten van uw B.V.? En is dat ook uitvoerbaar? Is er een sociaal vangnet? Kunt u gebruik maken van sociale zekerheid of – voorzieningen? Als u weet wat de gevolgen zijn, dan kunt u gaan nadenken over de oplossingen. Wat moet u verzekeren en hoe hoog moet de dekking zijn? Kiest u voor een fiscaal aftrekbaar product of kiest u voor een netto product? Wat betekent dat voor de kosten en de gevolgen?

Wilmink & Muijs

als u kritisch wilt kijken welke risico’s u kunt dragen.