Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht

U heeft lange tijd een onderneming gehad en nu is het tijd om deze over te dragen.

Voor mij is het belangrijk dat…

Wie wordt uw bedrijfsopvolger? Hoe lang werkt u al samen? Op welke manier kunt u dan overdragen en welke financiële gevolgen heeft dat?
Op welke manieren kan uw opvolger zich inkopen? Op welke manier kunt u dat financieren?
Heeft u het verkoopkapitaal nodig voor uw pensioen?

Wilmink & Muijs

adviseert als u wilt nadenken over bedrijfsoverdracht.

Wie van uw kinderen gaat uw bedrijf overnemen? Kan dit kind de overdrachtsprijs betalen? Hoe kunt u dat oplossen? Wat zijn de gevolgen voor de andere kinderen??
Hoe liggen de verhoudingen in uw gezin? Kunt u goed overleggen met uw kinderen?  Wat betekent dit emotioneel voor hen? Accepteren de andere kinderen uw keuze?

Wilmink & Muijs

denkt ook met u mee over de emotionele gevolgen.

Wat is uw aandeel in het bedrijf? Wat is de waarde en hoe hoog zijn de schulden? Hoe ziet uw jaarrekening er uit? Waar moet u nog over afrekenen? Hoe ligt uw rekening courant verhouding? Weet u concreet hoeveel belasting u moet betalen als u uw bedrijf overdraagt?  Heeft u de financiële middelen daarvoor? Op welke manier kunt u sturen? Wat moet u daarvoor al in een eerder stadium regelen? Wat blijft er over?

Wilmink & Muijs:

u kunt ons niet vroeg genoeg uw plannen vertellen.

Wat houdt u over nadat u uw bedrijf heeft overgedragen? Hoeveel pensioenkapitaal heeft u verzameld in diverse producten?
Wat zijn uw wensen? Hoe zit uw uitgavenpatroon in elkaar? Kunt u uw doelstellingen verwezenlijken? Welke prioriteiten wilt u stellen?

Wilmink & Muijs:
Overzicht Inzicht Uitzicht