Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

We hebben allemaal een inkomen nodig om in ons bestaan te voorzien. Waaruit bestaat uw inkomen? Of ontvangt u een uitkering, in welke vorm dan ook? Wat zijn uw wensen, wat wilt u graag bereiken?

Voor mij is het belangrijk dat…

Waaruit bestaat uw inkomen: bent u in loondienst? Bent u zelfstandig ondernemer? Gaat u scheiden? Kunt u een beroep doen op een uitkering uit sociale zekerheid? Of heeft u een levensverzekering, stamrecht of een lijfrente? Wat gebeurt er bij ontslag? Of als u overlijdt? Welke gevolgen heeft dat voor u? Zijn er regelingen waar u gebruik van kunt maken? Kunt u in uw huis blijven wonen?

Wilmink & Muijs

brengt uw situatie in kaart.

Welke zekerheden krijgt u? Welke zekerheden verliest u? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenopbouw? Wat gebeurt er met het partnerpensioen?

Wilmink & Muijs

laat u zien wat er gebeurt.

Hoeveel inkomen verliest u? Kunt u gebruik maken van sociale wetgeving?  Hoe wordt uw ontslag gecompenseerd? Heeft u een stamrecht? Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van uw pensioen en uw partnerpensioen? Wat betekent dit voor uw vermogensopbouw?

Wilmink & Muijs

laat zien wat mogelijk is.