Schenken en Erven

Schenken en Erven

U ontvangt een (groot) bedrag uit een schenking of erfenis, wat nu?

Voor mij is het belangrijk dat…

Hoe ziet uw vermogen er uit? Wie zijn uw erfgenamen? Heeft u een testament? Hoe oud is uw testament? Past het nog bij uw huidige bestaan? Welke clausules staan er in? Wat wilt u nalaten en aan wie? Bij leven of na overlijden? Wat zijn de gevolgen voor de erfenis die uw kinderen hebben ontvangen als ze uit elkaar gaan? Wat gebeurt er als ze dit geld in een onderneming van een partner investeren? Hoe denkt u daar over? Zijn uw kinderen of erfgenamen zich hiervan bewust?

Wilmink & Muijs

spreekt uw wensen met u door.

Hoe groot is uw vermogen? Wat heeft u zelf nodig en wat blijft er over? Wat wilt u doen met dit geld? Hoeveel erfbelasting moeten uw nabestaanden straks betalen? Wat zijn de voor- en nadelen van schenken? Of uitlenen? Wat is een goed moment? Heeft u wel eens gehoord van een familiebank? Hoe werkt dat?

Wilmink & Muijs

maakt uw denken concreet.

Hoe groot is het bedrag dat u heeft ontvangen? Heeft u een uitsluitingsclausule opgenomen in uw testament? Hoe wilt u dit geld gebruiken? Investeert u het geld in een gezamenlijk bezit? Wat betekent dat als u gehuwd ben in gemeenschap van goederen? En als u uit elkaar gaat? Hoe zit dat als u een nieuwe relatie heeft? Wat kunt u doen om moeilijkheden te voorkomen?

Wilmink & Muijs

bespreekt de valkuilen met u.