Samenwonen of Trouwen

Samenwonen of Trouwen

De manier waarop u samenwoont of gehuwd bent, en de afspraken die u hierover met elkaar heeft gemaakt, leiden tot grote financiële gevolgen bij verschillende gebeurtenissen in uw leven, zoals bij einde samenleving, bij echtscheiding of bij overlijden. Als u ondernemer bent zijn de gevolgen voor uw onderneming groot.

Voor mij is het belangrijk dat…

Wat is uw inkomen en wat is uw vermogen? Zijn er wat dit betreft grote verschillen tussen u en uw partner? Gaat u samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst? Gaat u trouwen met of zonder huwelijkse voorwaarden? Of kiest u voor geregistreerd partnerschap? Wat betekent dat op diverse momenten in uw leven. Heeft u al eerder een relatie gehad? Heeft u een onderneming? Heeft u een erfenis ontvangen of gaat dat nog gebeuren? Zijn er fiscale gevolgen? Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? En wat zijn de oplossingen?

Wilmink & Muijs

neemt de mogelijkheden met u door.

Wat is het verschil in bezit als u gaat samenwonen of trouwen? Hoe verdeelt u de vaste lasten? Wat doet u met het geld dat u overhoudt? Wat is van u zelf, en wat van uw partner? Wat heeft u vastgelegd in uw samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden voor het geval u uit elkaar gaat? En wat als u komt te overlijden? Heeft u een testament? Wat zijn de gevolgen als u dat niet heeft? Is dat wat u wilt? Wat is uw mening over deze afspraken: doen ze recht aan de situatie? Zijn ze nog fair, ook nog na heel veel jaren? Wat wilt u aanpassen?

Wilmink & Muijs:

uw gesprekspartner door de jaren heen.

Welke rechtsvorm heeft uw bedrijf? Wat staat er in de statuten? Woont u samen en zo ja op welke manier? Hoe is de financiële positie van uw bedrijf? Hoe is uw onderneming gefinancierd? Wat betekent dat bij leven, bij echtscheiding, bij arbeidsongeschiktheid en overlijden? Welk aandeel heeft uw partner in het bedrijf?

Wilmink & Muijs

kijkt kritisch met u mee.