Pensioen

Pensioen

Het pensioen is voor veel mensen het grootste vermogen dat ze tijdens hun leven verwerven. Niettemin krijgt het veel te weinig aandacht.

Pensioen gaat niet zozeer over uw inkomen, maar vooral over uw leefpatroon.
Wat wilt u later niet kwijtraken?
Wilt u later net zo onbezorgd leven als nu……….

Voor mij is het belangrijk dat…

Hoe hoog is op dit moment uw inkomen als u met pensioen gaat? Waar heeft u dit opgebouwd? Wat gebeurt er als u werkloos wordt? En als u arbeidsongeschikt raakt? Welke oplossingen zijn er voor u? Hoe hoog is het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum? En hoe hoog is uw partnerpensioen bij overlijden ná pensioendatum? Wat zijn de gevolgen als u van baan verandert? Is het verstandig om uw pensioen over te dragen?

Wilmink & Muijs

kan u hierbij helpen.

Hoe hoog is uw pensioeninkomen? Hoe hoog is uw hypotheek op pensioendatum? Wanneer eindigt uw hypotheekrente aftrek? Weet u hoe hoog uw hypotheeklasten worden als u geen hypotheekrente aftrek meer heeft en als u met pensioen gaat?

Wilmink & Muijs

rekent met u mee.

U bent zelfstandig ondernemer. Uit welke componenten bestaat pensioen? Wat heeft u op dit moment geregeld? Welke mogelijkheden heeft u? Welke voorzieningen zijn er in uw situatie? Zoekt u flexibiliteit of fiscaal voordeel? Hoeveel vermogen heeft u nodig? Wat zijn de gevolgen als u een “pensioenovereenkomst” heeft afgesloten binnen uw onderneming? Is “Eigen Beheer” een oplossing? Op welke manieren kunt u dat vormgeven? Wat zijn de gevolgen? En wilt u dan verzekeren of zelf kapitaal opbouwen?

Wilmink & Muijs

denkt met u mee.