Bezittingen

Bezittingen

Als u uit elkaar gaat moeten uw bezittingen verdeeld worden. Uw bezittingen worden mede bepaald door de manier waarop u heeft samengewoond: bent u wel of niet getrouwd? Heeft u huwelijkse voorwaarden? Heeft u een erfenis ontvangen?

Voor mij is het belangrijk dat…

Wat heeft u aan bezittingen? Wat zijn uw afspraken over inkomen, vermogen, alimentatie en pensioen? Wat betekent het als u uw bezit moet verdelen?
Heeft u alleen gezamenlijk vermogen? Of heeft u ook eigen vermogen b.v. uit een erfenis?
Als u gescheiden vermogen heeft, heeft u dan wel jaarlijks verrekend? En wat staat er in uw testament?
Heeft u een onderneming?

Wilmink & Muijs:

brengt samen met u de verdeling in kaart.

Welke polissen heeft u afgesloten? Staan ze op uw naam? Staan ze op beider naam? Onder welke wetgeving vallen de polissen? Welke mogelijkheden biedt dat?

Wilmink & Muijs

spreekt uw mogelijkheden met u door.

Hoe lang heeft u samengewoond? Heeft u uw partner wel benoemd op uw pensioen? Hoe lang bent u gehuwd geweest? Is dit uw eerste huwelijk? Wat zijn de gevolgen voor uw partnerpensioen? Bij welke pensioenfondsen of -verzekeraars heeft u pensioen opgebouwd? En in welke periode? Wilt u wel pensioen verdelen? En als u ondernemer bent: wat heeft u zelf geregeld?

Wilmink & Muijs

brengt het overzicht aan.