Alimentatie

Alimentatie

Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u met uw ex-partner afspraken maken over de partneralimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, advocaat of notaris. De afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld het scheidingsconvenant. Als u het niet eens met elkaar eens kunt worden, kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen.

Voor mij is het belangrijk dat…

U heeft de kinderen samen gekregen. Dat blijft. Vanzelfsprekend deelt u de kosten. Hoe werkt dat? Wat is wettelijk verplicht? Wat is reëel?
Wat kosten uw kinderen? Hoe kunt u dat bijhouden? Wat krijgt u aan kinderbijslag en toeslagen? Hoe gebruikt u dat? Wat zijn de fiscale mogelijkheden? Wat kunt of moet u periodiek controleren?

Wilmink & Muijs

laat u zien wat u allemaal zelf kunt doen.

Woont u samen of bent u gehuwd? Welke afspraken liggen vast? Wat is uw mening daarover? Wat bent u wettelijk verplicht?
Heeft u beiden gewerkt? Is er een reden geweest waarom één van u minder werkte?

Wilmink & Muijs:

wat is reëel en respectvol?