Ondernemingsraad

…dat de ondernemingsraad inzicht heeft in de verschillende voorstellen voor een pensioenwijziging.

Is de Ondernemingsraad tijdig ingeschakeld? Bent u als OR op de hoogte van het tijdsbestek waarbinnen u geïnformeerd moet worden? Is de OR duidelijk en voldoende geïnformeerd over de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie? Hoe verloopt de communicatie? Is er minimaal één keer samen met de directie vergaderd?
Zijn er verschillende pensioenregelingen binnen uw bedrijf?  […]

Door |januari 16th, 2015||Reacties uitgeschakeld voor …dat de ondernemingsraad inzicht heeft in de verschillende voorstellen voor een pensioenwijziging.

…wij begrijpen hoe arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen is verzekerd.

Pensioen bestaat uit de volgende componenten: ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast nog het WIA hiaat en – excedent en de ANW-hiaat verzekering. Hoe werkt bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen?
Wat wordt het inkomen van een werknemer als deze arbeidsongeschikt raakt? Hoe groot is de daling in inkomen? Wat heeft uw werkgever als voorzieningen afgesloten? […]

Door |januari 12th, 2015||Reacties uitgeschakeld voor …wij begrijpen hoe arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen is verzekerd.

…de ondernemingsraad weet wat de gevolgen zijn van tussentijdse veranderingen in het pensioen.

Weet u als OR wat de wijzigingen zijn op pensioengebied? Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het pensioen? Heeft u instemming verleend? Heeft de werkgever u gecompenseerd? Wordt uw pensioen geïndexeerd? Hoe hoog is het partnerpensioen dat uw werkgever heeft verzekerd? Wat kan een oplossing zijn?

Door |januari 12th, 2015||Reacties uitgeschakeld voor …de ondernemingsraad weet wat de gevolgen zijn van tussentijdse veranderingen in het pensioen.