Welke risico’s lopen u en uw werknemers? Denkt u eens aan de volgende onderwerpen: verzuim, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ongevallen. Hoeveel risico kunt u zelf dragen? Heeft u een verzuimverzekering? Een WIA verzekering? Een ANW hiaat verzekering? Wat wilt u verzekeren en op welke manier? Hoe kunt u sturen met de premie?