Voldoet uw pensioenregeling nog aan de huidige wetgeving? Weten uw medewerkers wat er gewijzigd is? Weet u wat de gevolgen zijn? Wat kost uw pensioenvoorziening? Hoe kan uw bedrijf daarin sturen? Wat zijn de alternatieven? Hoe verloopt de administratieve afhandeling van het pensioen? Wat wilt u liever zelf doen, wat besteedt u liever uit. Hoe […]