Werkgever

Werkgever

Pensioen neemt een belangrijke plaats in binnen de arbeidsvoorwaarden. U wilt als werkgever aantrekkelijk blijven voor uw werknemers. Het is belangrijk om te weten wat u nastreeft: wilt u mensen lang in dienst houden? Wil uw personeel wel lang doorwerken? Hoe motiveert u uw medewerkers? U zult moeten nadenken over hun duurzame inzetbaarheid en hoe u de capaciteiten van oudere werknemers het beste kunt blijven benutten. Of heeft u bij voorkeur jonge werknemers in dienst en wilt u hierin sturen?

Voor mij is het belangrijk dat…

Hoe zit uw regeling in elkaar? Bent u aangesloten bij een verplicht pensioenfonds? Welke mogelijkheden zijn er in uw geval?
Is uw regeling betaalbaar? Kunt u hier in sturen?
Voldoet uw pensioen regeling aan de huidige wetgeving? Weten uw medewerkers wat er wijzigt? Weet u wat de gevolgen zijn?
Hoe wilt u uw werknemers compenseren? Welke mogelijkheden heeft u daarin? Wat regelt u voor uw werknemers met een inkomen boven de € 100.000?

Wilmink & Muijs

kijkt met u mee en adviseert.

Wat zijn uw ervaringen in de afgelopen jaren? Wat verwacht u van uw verzekeraar? Hoe verloopt het administratieve proces? Wat kunt u hierin zelf doen? Welke kosten bespaart u hiermee?

Wilmink & Muijs: 'Welke positie neemt u als werkgever in?'

Wat betaalt u als werkgever? Wat levert dat op voor uw werknemers? Is het pensioen duidelijk voor u en uw werknemers? Hoe ver wilt u gaan in de zorg voor uw werknemers? Hoe denkt u over inkoop van jaren partnerpensioen?

Wilmink & Muijs

zet u op het spoor.