Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad moet instemmen met wijzigingen in een pensioenregeling. Een werkgever moet u op tijd informeren. Als ondernemingsraad vertegenwoordigt u de achterban. U wilt weten wat er leeft.

Voor ons is het belangrijk dat…

Is de Ondernemingsraad tijdig ingeschakeld? Bent u als OR op de hoogte van het tijdsbestek waarbinnen u geïnformeerd moet worden? Is de OR duidelijk en voldoende geïnformeerd over de verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie? Hoe verloopt de communicatie? Is er minimaal één keer samen met de directie vergaderd?
Zijn er verschillende pensioenregelingen binnen uw bedrijf?  Wat beslist uw werkgever over de inkomens boven de €100.000? Wat zijn de beslissingen over het partnerpensioen? Hoe gaat de werkgever een achteruitgang in pensioenopbouw compenseren?
Wordt de wijziging éénzijdig doorgevoerd of tweezijdig? Is elke werknemer akkoord met de wijzigingen? Kan de OR uiteindelijk instemmen? Kunt u als OR uw instemming beredeneren?

Wilmink & Muijs

kan kritisch met u meekijken en biedt inhoudelijke ondersteuning. 

Weet u als OR wat de wijzigingen zijn op pensioengebied? Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het pensioen? Heeft u instemming verleend? Heeft de werkgever u gecompenseerd? Wordt uw pensioen geïndexeerd? Hoe hoog is het partnerpensioen dat uw werkgever heeft verzekerd? Wat kan een oplossing zijn?

Wilmink & Muijs

bespreekt met u de relevante onderwerpen. 

Pensioen bestaat uit de volgende componenten: ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast nog het WIA hiaat en – excedent en de ANW-hiaat verzekering. Hoe werkt bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen?
Wat wordt het inkomen van een werknemer als deze arbeidsongeschikt raakt? Hoe groot is de daling in inkomen? Wat heeft uw werkgever als voorzieningen afgesloten? Hoe zien die voorzieningen eruit?

Wilmink & Muijs

geeft u inzicht.